سیستم مورد نیاز

GTA v

CPU : Intel Core i5 3470
RAM : 8 GB
VGA : NVIDIA GTX 660 2G
HDD SPACE : 65 GB

سیستم مورد نیاز

Watch Dogs

Processor : Intel Core i5-4460
GVA: GTX 750 2GB
RAM : 8GB
Storage : 40 GB Hard drive space

سیستم مورد نیاز

The Tomb Raider

CPU : Intel Core i7 4770
RAM : 16 GB
VGA : Nvidia GTX 1050 4GB
HDD SPACE : 40 GB

سیستم مورد نیاز

Sniper Elite 4

CPU : Intel CPU Core i7 3770
RAM : 8 GB
VGA : GTX 970 4GB
HDD SPACE : 50

سیستم مورد نیاز

Counter-Strike

CPU : Core™ 2 Duo E6600
RAM : 2 GB
VGA : RADEON 1GB
HDD SPACE : 15GB

سیستم مورد نیاز

SEKIRO

CPU : Core i5 3470
RAM : 8 GB
VGA : GTX 970 4GB
HDD SPACE : 25GB

سیستم مورد نیاز

The Witcher 3

CPU : Intel CPU Core i7 3770
GPU : GTX 1050 4GB
RAM : 8GB
HDD Space : 40 GB

سیستم مورد نیاز

Hitman

CPU : Intel Core i7 4790
RAM : 16 GB
VGA :GTX 1070 8GB
HDD SPACE : 60 GB

سیستم مورد نیاز

Mafia III

CPU : Intel Core I7 3770
RAM : 8 GB
VGA : NVIDIA GTX 1050 4GB
HDD SPACE : 50GB

سیستم مورد نیاز

Fallout 76

CPU : Intel Core i7 4790
RAM : 8 GB
VGA : GTX 970 4GB
HDD SPACE : 60GB

سیستم مورد نیاز

far cry 5

2600 Processor : Intel Core i7
Graphics :GTX 970 4GB
RAM : 8GB
Storage : 42GB

سیستم مورد نیاز

METRO EXODUS

Processor : Intel Core i7
Graphics :GTX 1060 6GB
RAM : 8GB
Storage : 59GB

سیستم مورد نیاز

Fortnite

3470 CPU : Intel Core i5
RAM : 8 GB
VGA : Nvidia GTX 660 2GB
HDD SPACE : 20 GB

سیستم مورد نیاز

PUBG

CPU : Intel Core i7 3770
RAM : 16 GB
VGA: RX 550 4GB
HDD SPACE : 40 GB

سیستم مورد نیاز

Crash Bandicoot

CPU : Intel Core i5 3470
RAM : 8 GB
VGA :  GTX 660 2GB
HDD SPACE : 30GB

سیستم مورد نیاز

PES2020

CPU : Intel i5 4460
RAM : 8 GB
VGA : GTX 670 2GB
HDD SPACE : 50GB

سیستم مورد نیاز

Civilization VI

4460 Processor : Intel Core i5
Graphics :GTX 770 2GB
RAM : 8GB
Storage : 12GB

سیستم مورد نیاز

SUNLESS SKIES

Processor : Intel Pentium 2Ghz
Graphics :RADEON 1GB
RAM : 4GB
Storage : 5GB

سیستم مورد نیاز

Odyssey

CPU : Intel Core i7 3770
RAM : 8 GB
VGA : GTX 970 4GB
HDD SPACE : 46 GB

سیستم مورد نیاز

Forza Horizon 4

CPU: Intel Core i7 3770
RAM : 12 GB
VGA : NVidia GTX 970
HDD SPACE : 175 GB

سیستم مورد نیاز

Battle Field V

CPU : Intel Core i7 4790
RAM : 12 GB
VGA :GTX 1060 6GB
HDD SPACE : 50GB

سیستم مورد نیاز

Rainbow

CPU : Intel Core i5 3470
RAM : 8 GB
VGA :  GTX 670 2GB
HDD SPACE : 61GB

سیستم مورد نیاز

Call Of Duty WWII

CPU : Intel Core i5 3470
RAM : 12 GB
VGA :  GTX 970 4GB
HDD SPACE : 90GB

سیستم مورد نیاز

PILLARS OF ETERNITY II

CPU : Intel Core i5 3470
RAM : 8 GB
VGA :  GTX 970 4GB
HDD SPACE : 45GB